Търсене

  

Обекти

Възложител Обект
30 "Апекс Сервиз" ООД - град Пловдив
в процес на изпълнение
1. Котелна инсталация с газови котли 2 броя по 66kW;
2. Вътрешна отоплителна инсталация
31 "Щром" ЕООД - град Пловдив 1. Хотел "Кендрос" - котелна инсталация 170kW;
2. Инсталация за подготовка на БГВ със слънчеви колектори
32 "Зеком" ЕООД - град Пловдив 1. Термопомпена инсталация 32kW;
2. Вътрешна климатична инсталация
33 Хотел град Свиленград 1. Котелна инсталация 270kW;
2. Инсталация за подготовка на БГВ със слънчеви колектори
34 Представителство на Mercedes "Балкан Стар и Ко" - град Пловдив 1. Котелна инсталация 895kW
35 "Интербрю - Каменица" АД - град Пловдив 1. Климатична инсталация в зала за дегустация
36 "Оранжерия за цветя" - село Рогош 1. Котелна инсталация 80kW
37 Хотел Студенец 1. Котелна инсталация с 2 броя котли 60kW в каскадна работа
38 "Авиотехника" - град Пловдив 1. Котелна инсталация 220kW;
2. Вътрешна отоплителна инсталация
39 "Милена" - град Пловдив 1. Котелна инсталация 60kW
40 Дом за деца "Мария Луиза" - град Пловдив 1. Котелна инсталация 270kW