Търсене

  

Обекти

Възложител Обект
19 "Гидо" ООД - град Пещера 1. Отоплителна инсталация и инсталация за подготовка на БГВ
20 "Изповедание на свидетели на Йехова България" - град София 1. Доставка котелна инсталация 160kW
21 "Изот Сервиз" АД - град Пловдив 1. Почивна база Студенец - котелна инсталация с 4 броя котли 40kW в каскадна работа
22 "Оранжерия - с.Попинци" ЕООД 1. Котелна инсталация с 2 броя котли 1 750kW в каскадна работа
23 " Ангел Стоилов 96 " АД - град Пловдив 1. Котелна инсталация с газов котел 46kW;
2. Вътрешна отоплителна инсталация
24 "Център за образование и мениджмънт" - град Благоевград 1. Термопомпена инсталация с мощност 46kW - 2 броя в каскадна работа
25 "Топ Турс" ООД - град София 1. Хотелски комплекс "Мальовица" 460 kW и подготовка БГВ
26 "Ретро М" ООД - град Пловдив 1. Котелна инсталация 80kW
27 "Кокет" ООД - град Пловдив 1. Климатична инсталация с термопомпа
28 "Веста Трейдинг" ЕООД - град Пловдив 1. Котелна инсталация с газов котел;
2. Вътрешна отоплителна инсталация
29 "Тракия Инверс" АД - град Пловдив 1. Котелна инсталация 80kW