Търсене

  

Обекти

Възложител Обект
8 "Пластек" ООД - град Пловдив 1. Охладителна инсталация с термопомпа 135kW
9 "Атаро Клима" ЕООД - град Пловдив 1. Инсталация за подготовка на БГВ за производствена и административна сграда град Пловдив;
10 "Рефан" ООД - град Пловдив 1. Инсталация за подготовка на БГВ за производствена и административна сграда град Пловдив;
11 "Спектроматик" ЕООД - град Пловдив 1.Климатична инсталация с термопомпа 30kW производствена и административна сграда
12 "Авел Трейд" ЕООД - град Пловдив 1.Климатична инсталация с термопомпа 30kW производствена и административна сграда
13 "Либхер - Хаусгерете Марица" ЕООД 1. Реконструкция котелна инсталация 405kW
14 "Балкан инвест"ООД - град Габрово 1. Котелна инсталация 500kW - "Пулпудева" град Пловдив
15 Хотел "Авион" - град Пловдив 1. Вътрешна отоплителна инсталация
16 Хотел "Ванко 1" - град Пловдив 1. Вътрешна отоплителна инсталация;
2. Котелна инсталация 285kw
17 Киноцентър "Бояна" - град София 1. Котелна инсталация 170kW
18 "Векта"ООД - град Пловдив 1. Административна сграда - котелна инсталация с газов котел 80kW;
2. Бензиностанция - газов котел