Търсене

  

Обекти

Възложител Обект
1 "Айгер Инженеринг"ООД - град Пловдив 1.Инсталация за подготовка на БГВ с вакуумни слънчеви колектори;
2. Климатична инсталация на производствена сграда - разширение;
3. Климатична инсталация административна сграда - І-ви етап;
2 "Холцма Тех" ЕООД - град Асеновград 1. Вътрешна отоплителна инсталация - администрация и производствена част;
2. Котелна инсталация - 575kW;
3. Инсталация за подготовка на БГВ с вакуумни слънчеви колектори
3 "Теолино пласт" - град Пловдив 1. Отоплителна инсталация изложбена зала град Пловдив;
2. Отоплителна инсталация административна сграда - село Царацово;
3. Охладителна инсталация производствена сграда - село Царацово
4 "Димекс трейдинг" ЕООД - град Пловдив 1. Вътрешна отоплителна инсталация с водно подово отопление производствена сграда град Пловдив;
2.Котелна инсталация - 170kW - производствена сграда град Пловдив;
5 "Дунапак - Родина" АД - град Пловдив 1. Отоплителна инсталация с климатични камери и въздуховоди цех1;
2. Реконструкция отоплителна инсталация цех1
6 "Томика Метал"АД - град Пловдив 1. Климатична инсталация административна сграда с термопомпа 100кW;
2. Инсталация за подготовка на битова гореща вода с вакуумни слънчеви колектори
7 "Тоневи"ООД - град Пловдив 1.Климатична инсталация с термопомпа 100kW производствена и административна сграда