Search

  

ТЕРМОПОМПИТЕ – КОМБИНАЦИЯ ОТ ЕФЕКТИВНОСТ И ПЪЛЕН КОМФОРТ

Ново поколение термопомпи са комплексно решение за отопление и охлаждане за жилищни и търговски приложения. Те имат грижата да поддържат температурата приятно топла през зимата и приятно хладна през лятото. Тъй-като извличат термична енергия от атмосферния въздух , те са много по-ефективни и отделят много по-малко СО2 , отколкото съпоставимите системи на котли с изкопаеми горива. Ефективността на термопомпите се измерва с СОР – коефицент на преобразуване на енергията и ЕЕR - коефицент на енергийна ефективност.


Error: Your php install does not support GD.
This is a requirement for FBoxBot