Търсене

  

ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗПЛАТНАТА ТОПЛИНА НА СЛЪНЦЕТО

Вероятно всеки от нас се е замислял как би могъл да ограничи до минимум разходите за електроенергия, без това да е за сметка на комфорта му. В търсене на алтернативи, учени от цял свят с надежда се обръщат към Слънцето - най-мощния и неизчерпаем източник на енергия. В последните години бяха създадени и усъвършенствани редица технологии, позволявящи ефикасно и лесно усвояване и използването на слънчевата енергия. Слънчевите водно-отоплитени системи са сред най-ефективните топлинни инсталации за възобновяема енергия. Те все по масово навлизат не само в жилищни, но и в обществени и производствени сгради, в развлекателни и спортни центрове, хотели и плувни комплекси. С високоефективните слънчеви колектори се спестяват до 35% от разходите за отопление използвайки ги за подгряване на битова гореща вода и за подпомагане на отоплението. Слънчевите системи работят ефективно с подходящ подбран бойлер със сепентина и съответно управление. Соларното управление се грижи , събраната от колекторите слънчева топлина да се оползотвори най-ефективно за подгряване на битова вода или басейн или за подпомагане на отоплението. В случаите когато има достатъчно слънчева енергия котела напълно изключва.


Error: Your php install does not support GD.
This is a requirement for FBoxBot