Търсене

  

За нас

"ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ" е специализирана в проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни и климатични инсталации.

Фирмата е основана през 1992 година в град Пловдив.

В първите години дейността се ограничава в проектиране на инсталации за еднофамилни къщи, жилищни кооперации и производствени сгради, а от 1996 година прераства и в монтажна на съоръженията.

От 1997 год. фирмата активно работи с продукцията на водещия европейски производител - - Германия.

Наред с традиционните източници на топлина за една инсталация - котли на нафта, земна газ, пропан-бутан и твърдо гориво (дърва), все по-голямо приложение намират съоръженията, работещи с възобновяеми енергийни източници:

  • Слънчеви колектори (плоскостни или вакуумно-тръбни) - за подготовка на битова гореща вода и отопление на басейни, сгради и др.;
  • Соларни модули за производство на електрическа енергия - за директна консумация, вместо тази от електроразпределителната мрежа;
  • Термопомпи, използуващи за първичен енергоносител въздухът – за отопление и охлаждане на сгради;
  • Термопомпи, използуващи за първичен енергоносител земните пластове (серпентини от положени тръби на дълбочина 1-1.20 метра от горния почвен слой) – за отопление и охлаждане на сгради;
  • Термопомпи, използуващи за първичен енергоносител подпочвена вода – за отопление и охлаждане на сгради ;
  • Котли, използуващи за енергоносител биомаса – пелети – за отопление на сгради ;
  • Водна инсталация, използуваща дъждовна вода - отведена от покрива и двора на сградата и събрана за съхранение в подземен резервоар. От този “дъждовен” резервоар се използува вода за напоителни нужди, както и за захранване на тоалетни и перални помещения.

Error: Your php install does not support GD.
This is a requirement for FBoxBot