Търсене

  

Услуги

"ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ" извършва проектиране, доставка и монтаж на:

  • Термопомпени инсталации, изградени с термопомпи на фирмите и Daikin. Предлагаме практични решения, съобразени с конкретните Ви нужди – за нискоенергийни къщи, при ново строителство и при модернизиране на жилището. Чрез термопомпите се използва безплатната енергия от природата според системата – от земята, подпочвените води или въздуха. Заплаща се само количеството електроенергия, необходимо за работа на термопомпата. Термопомпените инсталации се използват както за отопление, така и за охлаждане;
  • Отоплителни инсталации – с котли на течно и твърдо гориво;
  • Соларни инсталации – ефективни, надеждни и лесни за монтиране плоски вакуумно-тръбни колектори , двусерпентинни бойлери за подгряване на битова вода, електронно управление на инсталациите. Високото качество, дългата и надеждна работа и високата ефективност правят тези системи практично и надежно допълнение към всяко модерно отопление. При еднофамилна къща слънчевите колектори покриват до 60% от необходима енергия за подгряване на БГВ;
  • Вентилационни инсталации - цялостно решение за охлаждане на жилищни и промишлени сгради, и помещения със специфични технологични изисквания;
  • Газови инсталации със стенни газови котли . Кондензната техника е най-ефективната техника използвана досега в отоплението. Тя използва до 98% от произведената енергия. Топлообменника при този вид котли е изработен от неръждаема стомана, което гарантира дълъг живот, надеждна и високоефективна работа. Стенните газови котли са подходящи за жилищни помещения, многофамилни къщи, промишлени сгради и обществени учреждения;
  • Водопроводни инсталации.

За изградените от фирмата съоръжения се осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз и обслужване.


Error: Your php install does not support GD.
This is a requirement for FBoxBot